כל האוספים
עמודים
הגדרות עמוד כללי
הצג/הסתר עמוד מתפריט האתר, דף הבית, כותרת תחתונה ונייד
הצג/הסתר עמוד מתפריט האתר, דף הבית, כותרת תחתונה ונייד
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

ניתן להסתיר עמודים מסוימים מהתפריט (כותרת עליונה), דף הבית, כותרת תחתונה או להסתיר אותם מהגולשים.

כדי להסתיר או להציג עמודים:

 1. בעורך האתר, יש ללחוץ על עמודים ולגשת לעמוד שברצונך להציג או להסתיר.

 2. לחץ על אייקון גלגל השיניים ליד שם העמוד.

 3. סמן/בטל את הסימון בהגדרות הבאות:

  • הצג בתפריט האתר - העמוד יוצג בתפריט האתר שלך.

  • הצג בדף הבית - העמוד יוצג בדף הבית שלך.

  • הצג בכותרת תחתונה - העמוד יוצג בכותרת התחתונה של האתר שלך.

  • הסתר דף ממשתמשים - העמוד יוסתר לאחר שתפרסם את אתרך. עדיין ניתן לנהל את העמוד בעורך שלך, אך הוא לא יהיה זמין למשתמשים שלך.

  • הסתר מהנייד - העמוד יוסתר מדף הבית במכשירים ניידים. משתמשים עדיין יוכלו לגשת לעמוד מתפריט האתר.


לתשומת לבך:

 • לא ניתן להסתיר את דף הבית מהמשתמשים.

 • עמוד פרומו לא יופיע בתפריט או בכותרת התחתונה, וניתן להסתיר אותו רק מהמשתמשים ומהניידים.

 • כדי להסתיר עמודים מדף הבית, יש להגדיר את סוג אתר למרובה עמודים.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?