הוספת תוסף נגישות
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

באפשרותך להוסיף תוסף נגישות המסייע לאנשים עם מוגבלויות לגלוש באתר שלך.
עם זאת, חשוב לציין כי חובת ההנגשה חלה על בעל האתר ועליו להכיר את הדרישות ובהתאם לבצע את הפעולות עפ"י המתבקש בחוק.

על-מנת להוסיף תוסף נגישות חינמי:

  1. בעורך האתר, לחץ על הגדרות ובחר תוספים מהרשימה הנפתחת.

  2. לחץ על כפתור נהל.

  3. לחץ על כפתור הוסף חדש ובחר הוסף תוסף חדש.

  4. הקלד Free Accessibility Plugin בשורת החיפוש ולחץ על הוסף.

  5. כלי הנגישות יהיה זמין באתר שלך לאחר הוספתו ואין צורך בפעולה נוספת.

הבהרה:
התוסף הינו כלי עזר להנגשה ואינו תחליף להכרת החוק ושימוש בכלים המתאימים.


חובות מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות).

הספק מבקש בזאת להביא לתשומת ליבך את החובות שייתכן ומוטלות עליך מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

הספק ממליץ לשים לב לחובות האמורות בתקנות אלו וללוחות הזמנים הקבועים בהם לגבי יישומן. הספק מבקש להבהיר כי ככל שקיימות חובות החלות עליך מכח התקנות, הרי שהן באחריותך בלבד ועליך לפעול על-פיהן.

התאמת האתר שלך לאמור בתקנות אינה חלק מהשירות הניתן על ידי הספק ואינו כלול בתמורה המשולמת על-ידך.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?