כל האוספים
עמודים
הגדרות עמוד כללי
הוספת קישור חיצוני לתפריט האתר
הוספת קישור חיצוני לתפריט האתר
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

ניתן להוסיף קישור חיצוני לתפריט האתר שלך כדי להפנות מבקרים מחוץ לאתר.

להוספת קישור חיצוני:

  1. בעורך האתר, יש ללחוץ על עמודים.

  2. לחץ על כפתור החץ שמצביע כלפי מטה ליד כפתור הוסף דף חדש.

  3. בחר הוסף קישור חיצוני.

  4. לחץ על הטקסט קישור חיצוני והזן במקומו טקסט חדש.

  5. לחץ על כפתור עריכה כדי להזין את כתובת האתר של הקישור החיצוני. הקפד להזין כתובת אתר חוקית, כגון https://example.com.

  6. הגדר את סוג קישור היעד שיפתח בחלון הנוכחי או בחלון חדש.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?