כל האוספים
עמודים
הגדרות עמוד כללי
שינוי שם, מיקום, שיכפול ומחיקת עמוד
שינוי שם, מיקום, שיכפול ומחיקת עמוד
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

ניתן לשנות את שם עמודי האתר שלך, לשנות את סדר הופעתם, לשכפל אותם ולהסיר עמודים שאינך זקוק להם יותר.

  1. בעורך האתר, יש ללחוץ על עמודים ולגשת לעמוד שברצונך לערוך בו שינויים.

  2. כדי לשנות שם של עמוד, לחץ על תיבת הטקסט המכילה את שם העמוד והזן במקום זאת טקסט חדש.

  3. כדי להזיז עמוד, לחץ על תיבת העמוד וגרור כדי למקם אותו.

  4. כדי לשכפל עמוד, לחץ על אייקון גלגל השיניים ובחר שכפל.

  5. כדי למחוק עמוד, לחץ על אייקון פח האשפה.


לתשומת לבך:

  • לא ניתן להזיז, למחוק או לשכפל את דף הבית.

  • לא ניתן לשכפל את עמוד המסחר האלקטרוני.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?