כל האוספים
הגדרות האתר
שינוי אזור מדינה
שינוי אזור מדינה
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

ניתן להגדיר את אזור המדינה שלך ולקבוע את האופן בו האתר שלך יציג זמן ותאריך.

כדי לשנות אזור מדינה:

  1. בעורך האתר, יש ללחוץ על הגדרות ולבחור אזור מדינה מהרשימה הנפתחת.

  2. הגדר אזור זמן, מבנה תאריך ומבנה זמן.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?