מחיקת אתר
Jonny avatar
נכתב על ידי Jonny
עודכן לפני יותר משבוע

כדי למחוק אתר:

  1. יש לעבור אל לוח המחוונים של האתר.

  2. לחץ על כפתור הגדרות ובחר מחק מהרשימה.

  3. תתבקש לאשר שברצונך למחוק - לחץ על אשר.

  4. לאחר שתאשר, האתר יימחק.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?